Budownictwo kolejowe:
- Budowa nawierzchni kolejowej i tramwajowej, podtorza i rozjazdów,
- Kompleksowe remonty nawierzchni kolejowej i tramwajowej, podtorza i rozjazdów,
- Bieżace naprawy torów i rozjazdów,
- Konserwacja torów i rozjazdów,
- Awaryjne naprawy nawierzchni kolejowych,
- Naprawy przejazdów kolejowych,
- Oczyszczanie i odchwaszczanie linii kolejowych i bocznic,
- Profilowanie law torowiska,
- Utrzymanie techniczne bocznic kolejowych.

Budownictwo drogowe:
- Budowa i remonty nawierzchni drogowych,
- Budowa parkingów, chodników, poboczy, wjazdów,
- Zabudowa przejazdów kolejowych (plyty CBP, płyty gumowe).

Pozostale:
- Roboty ziemne,
- Roboty melioracyjne,
- Budowa kanalizacji sanitarnych,
- Prace wyburzeniowe.

Gwarantujemy terminowość i wysoką jakość wykonywanych robót przy konkurencyjnych cenach. Na wszystkie wykonane usługi udzielamy gwarancji.